İkizler Çetesi: Mars’a İki Bilet · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE: 3, 4, 5 VE 6. SINIF

DERSLER: FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER

ETKİNLİK ADI: MASAL VE RÜZGAR’LA UZAY YOLCULUĞU

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Çalışmada Powerpoint sunum, videolar ve çalışma formları kullanılmaktadır.

ETKİNLİĞİN AMACI: Atölye katılımcılara yaşadığı dünya, ait oldukları evren hakkında temel bilgileri vermeyi ve üzerinde düşünmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte bilimsel araştırma, hayal gücünü geliştirme, bir kurgu oluşturma, bir projeyi geliştirme ve grupla beraber sonuca ulaştırma yeteneklerini de geliştirici çalışmalar yaptırmaktadır.

 ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Evren, uzay, Mars ve Dünya hakkında genel bilgi verilir.
 • Katılımcılar sayılarına göre eşit gruplara ayrılır. Böylece beraber bir proje oluşturma çalışması gerçekleştirilir.
 • Bir uzay haritası üzerinde çeşitli gezegen ve yıldızlar gösterilerek gitmek isteyebilecekleri bir gezegen gruplara seçtirilir.
 • Gezegen/yıldızın yaşamsal özelliklerinin ne olabileceği sorulur ve önlerindeki formlara yazdırılır.
 • Gezegen ile Dünyamız arasındaki farkların neler olduğu katılımcılarla beraber tartışılır ve belirlenir.
 • Gezegene gitmek için nasıl bir hazırlık yapmaları gerektiği sorulur ve beraber belirlenir. Her bir aşama forma işlenir.
 • Kendi tasarladıkları uzay gemisinde yolculuk boyunca ihtiyaç duyacakları malzemeler belirlenir ve formlara doldurulur.
 • Gezegende yaşamak için kendi şehirlerini kurmaları istenir. Şehre bir isim verilir.
 • Gezegendeki şehirde dünyadan gitmiş bir insanın yaşaması için nelerin kurulması, oluşturulması gerektiği tartışılır ve belirlenir.
 • Her grubun kendi gezegenin özelliğine göre şehir kurulur.
 • Proje ve formlar tamamlanınca her bir katılımcıya birer mini bayrak hediye edilir.

 

 

KAZANIMLAR:

 • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirirler.
 • Bir bilimsel araştırma yapma metodlarını uygulama becerisini geliştirirler.
 • Bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlarlar.
 • Sorun tespit etme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirirler.
 • Hayal gücünden gerçeğe giden yolda hayallerini gerçekleştirmeyi öğrenirler
 • Ekip içinde söz alıp düşüncelerini paylaşarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunurlar.
 • Evren hakkında gerçek bilgileri edinirler.

 

KAVRAMLAR

*Evren *Güneş sistemi *Gezegenler arası ilişkiler *Dünya’nın hareketleri *Mars Projesi *Ekosistem sorunları *Merak ve araştırma *Macera *İşbirliği * Proje Hazırlama *Bilim sevgisi *Dünya’da yaşam

İkizler Çetesi · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE: 3, 4, 5. SINIF

DERSLER: SOSYAL BİLGİLER

ETKİNLİK ADI: EN İYİ ARKADAŞIM KARDEŞİM

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Çalışmada Powerpoint sunum kullanılmaktadır.

ETKİNLİĞİN AMACI: Atölye katılımcılara kardeşlik, arkadaşlık, olumlu ilişkiler kurma, farklı yapılarla bir arada yaşama ve uzlaşma kültürü verilmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber bir kardeşlik hikayesi oluşturmaları sağlanarak kendilerini, duygularını ve düşüncelerini sözel ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Kardeş olmak, aynı alanları paylaşmak, ortak sorumluluklara sahip olmak ve iyi kardeş ilişkisinin kişiye katkıları anlatılır.
 • Masal ve Rüzgar’ın kardeşlik ilişkileri katılımcılılarla beraber incelenir. Ne daha iyi olabilir, hangi davranış ve tutumlar öernek alınabilir konuşulur.
 • Katılımcılara kendi kardeşlik ilişkileri sorulur ve yazarla birlikte anlatmaları sağlanır.
 • Kardeşiyle birlikte bir macera yaşamak istese bu nasıl bir macera olurdu hangisinin hangi özellikleri bu maceraya katkı sağlardı sorulur.
 • Katılımcılardan birkaçı yazarın yanına davet edilir ve hikayelerini geliştirmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların soruları cevaplandırılır.

 

 

KAZANIMLAR:

 • Olumlu ilişkiler kurmak ne demek farkındalık kazanırlar.
 • Sağlıklı kardeşlik ilişkisi yürütebilmenin ipuçlarını edinirler.
 • Sorumluluk, dayanışma, sevgi, güven, yapıcı eleştiri gibi değerleri edinirler.
 • Duyguları ve düşünceleri hakkında tarafsız ve açık konuşma deneyimi edinirler.
 • Ortak sorumlulukları adil biçimde yürütme konusunda fikir sahibi olurlar.
 • Sözel ifade yetenekleri gelişir.
 • Hikayeleme tekniği hakkında deneyimleri artar.

KAVRAMLAR

*Kardeşlik  *Arkadaşlık *Güven *İşbirliği *Dayanışma *Sevgi *Sorumluluk *Saygı * Eleştiri *Macera *Analitik Düşünce

İkizler Çetesi: Kaplumbik Operasyonu Kitabı

HEDEF KİTLE: 3, 4, 5. SINIF

DERSLER: SOSYAL BİLGİLER

ETKİNLİK ADI: EN İYİ ARKADAŞIM KARDEŞİM

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Çalışmada Powerpoint sunum kullanılmaktadır.

ETKİNLİĞİN AMACI: Atölye katılımcılara kardeşlik, arkadaşlık, olumlu ilişkiler kurma, farklı yapılarla bir arada yaşama ve uzlaşma kültürü verilmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber bir kardeşlik hikayesi oluşturmaları sağlanarak kendilerini, duygularını ve düşüncelerini sözel ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Kardeş olmak, aynı alanları paylaşmak, ortak sorumluluklara sahip olmak ve iyi kardeş ilişkisinin kişiye katkıları anlatılır.
 • Masal ve Rüzgar’ın kardeşlik ilişkileri katılımcılılarla beraber incelenir. Ne daha iyi olabilir, hangi davranış ve tutumlar öernek alınabilir konuşulur.
 • Katılımcılara kendi kardeşlik ilişkileri sorulur ve yazarla birlikte anlatmaları sağlanır.
 • Kardeşiyle birlikte bir macera yaşamak istese bu nasıl bir macera olurdu hangisinin hangi özellikleri bu maceraya katkı sağlardı sorulur.
 • Katılımcılardan birkaçı yazarın yanına davet edilir ve hikayelerini geliştirmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların soruları cevaplandırılır.

 

 

KAZANIMLAR:

 • Olumlu ilişkiler kurmak ne demek farkındalık kazanırlar.
 • Sağlıklı kardeşlik ilişkisi yürütebilmenin ipuçlarını edinirler.
 • Sorumluluk, dayanışma, sevgi, güven, yapıcı eleştiri gibi değerleri edinirler.
 • Duyguları ve düşünceleri hakkında tarafsız ve açık konuşma deneyimi edinirler.
 • Ortak sorumlulukları adil biçimde yürütme konusunda fikir sahibi olurlar.
 • Sözel ifade yetenekleri gelişir.
 • Hikayeleme tekniği hakkında deneyimleri artar.

KAVRAMLAR

*Kardeşlik  *Arkadaşlık *Güven *İşbirliği *Dayanışma *Sevgi *Sorumluluk *Saygı * Eleştiri *Macera *Analitik Düşünce

 

 

Korkunç Güzel İnternet · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE: 4, 5 ve 6. SINIF

DERSLER: SOSYAL BİLİMLER VE FEN BİLGİSİ

ETKİNLİK ADI: KORKUNÇ GÜZEL İNTERNET

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Powerpoint sunum kullanılmaktadır.

ETKİNLİĞİN AMACI: Hayatımızdaki dijital, teknolojik unusrların nasıl ortaya çıktığı, hangi amaçları için kullanıldığı ve bilgisayarı/interneti keyifli, güvenli ve verimli kullanmanın yolları konusunda bilinç kazandırmak.  Dijital dünyanın sunduklarından faydalanırken, güvenlikleri için yasak koymaktan ziyade kendi sınırlarını kendilerinin belirlemeleri için teşvik etmek.

 ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Bilgisayar ve internet kimler tarafından, nasıl icat edildi aktarılır. Tarihsel ve bilimsel arka planının anlaşılması için ipuçları verilir.
 • İnternet ve bilgisayar günümüzde hangi amaçlar için kullanıldığı aktarılır.
 • Katılımcılara internet ve bilgisayarı neler için kullandıkları sorulur.
 • İnternet ve sosyal medyanın sağladığı katkılar hakkında tartışılır.
 • İnternet ve sosyal medyanın güvenli, faydalı ve eğlenceli kullanımı için hangi önlemlerin alınması, nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarılır.
 • Kitapta gerçek olaylardan esinlenerek aktarılmış hikayeler örnek olarak verilir.
 • Tüm aile bireylerinin birbirlerine yasak koymadan, olumlu bir paylaşım içinde sınırları nasıl belirleyebilecekleri aktarılır ve tartışılır.
 • İnternetin yeni kullanım alanlarının neler olabileceğine dair görüşleri alınır.
 • Katılımcıların soruları cevaplanır.

 

KAZANIMLAR:

 • Dijital ve teknolojik gelişmelerin birbirini nasıl etkilediğini görürler.
 • İnternet/bilgisayarın nelere katkı sağladığına dair bilinç kazanırlar.
 • İnternet kullanımında oluşabilecek tehlikelere ve bunlardan kendilerini nasıl koruyabileceklerine dair farkındalık kazanırlar.
 • Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi edinirler.
 • Dijital vatandaşlık kavramı hakkında bilgi edinirler.
 • Dijital dünyada kullanılması gereken dil hakkında bilgi edinirler.
 • Dijital kullanımında ailelerinden nasıl destek alabileceklerini ve onlardan neleri talep edebileceklerini öğrenirler.
 • Dijital ebeveynlik kavramı hakkında bilgi edinirler.
 • Dijital sorumluluk kazanırlar.

KAVRAMLAR

*İnternetin icadı  *Bilgisayarın icadı *Dijital dünya  *Dijital vatandaşlık *Dijital ebeveynlik *Güvenli internet *Öğrenmeyi öğrenme * İyi- Kötü/ Doğru-Yanlış kavramları *Merak ve araştırma  *Mahremiyet eğitimi *Özel alan *Kişisel alan

 

 

 

Süper Kahraman: Avatarların İstilası · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE:2, 3 ve 4. SINIF

DERSLER: TÜRKÇE, HAYAT BİLGİSİ ve FEN BİLİMLERİ

ETKİNLİK ADI: SÜPER KAHRAMAN YAPAY ZEKAYI ÇÖZÜYOR

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Kitap, kurşun kalem, boya kalemi, silgi, kalemtıraş

ETKİNLİĞİN AMACI: Katılımcıların okudukları kitap üzerinden düşünmesini, karakter analizi yapmasını, metni ne kadar anladıklarını ifade etmesini ve görsel sanatlar ve analitik düşünme becerilerini geliştirmesini hedeflemektedir. Yaşadıkları dünya üzerine düşünmeleri, çevre/doğa üzerine farkındalık geliştirmeleri ve yapay zeka çalışmaları üzerine bilgi edinmeleri sağlanır, kendi yeteneklerinin ve becerilerinin farkına varmaları desteklenir, hayal güçlerinin yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade etmesine yardımcı olunur, arkadaşlık, dayanışma, iyi/kötü kavramları işlenir. Etkinlik kitap üzerinde yapılacak çalışmalarla ve Powerpoint sunumla gerçekleşmektedir.

ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Kendi hedefleri, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda kendi hayatında mutlu ve yaşadığı topluma faydalı herkesin bir süper kahraman olduğu hikâyeleştirilerek aktarılır.
 • Yapay zeka nedir, insan hayatına sunduğu katkılar nelerdir aktarılır.
 • Metnin temel bölümleri ele alınarak kitap üzerinden etkinlikler uygulanır.
 • Etkinliklerin uygulanması için farklı kaynaklar kullanmaları teşvik edilir.
 • Hikayenin serbest bölümlerinde kendileri kurguyu nasıl devam ettirmek isterdi sorulur ve tartışılır. Bu bölümlerde kendi icat edecekleri bir yapay zekanın nasıl çözümler getirmelerini isterlerdi sorulur ve hikayeye dahil etmeleri için teşvik edilir.
 • Kitap üzerinde yapılan etkinlikler -kişi sayısına bağlı olarak- tüm katılımcılarla veya birkaç kişiyle beraber değerlendirilir.
 • Katılımcıların soruları cevaplanır.

 

KAZANIMLAR:

*Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır.

*Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşımı kullanır.

*Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler geliştirir.

*Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanır.

*Görselden / görsellerden hareketle dinleyeceği / izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.

*Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

* Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

* Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

* Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.

* Şifreleri çözerken analitik düşünme ve gözlem gücünü kullanma becerilerini geliştirir.

* Yapay zeka ve teknolojik gelişmeler konusunda farkındalık kazanır.

* Denizdeki yaşam ve canlılar hakkında bilgi sahibi olur.

* Doğal hayatı korumak konusunda duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanır.

KAVRAMLAR

*Doğa ve çevre bilinci  *Ekosistem sorunları *Yapay zeka * Teknoloji *Merak ve araştırma *Macera *Dayanışma *Yeteneklerin farkına varma *İşbirliği *İyi- Kötü/ Doğru-Yanlış kavramları

Korsanların Seyir Defteri Serisi · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE: 3, 4, 5 VE 6. SINIF

DERSLER: FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER

ETKİNLİK ADI: BİTKİLERİN GİZEMLİ DÜNYASI

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Powerpoint sunum/videolar kullanılmaktadır.

ETKİNLİĞİN AMACI: Atölye, Botanik bilimiyle tanıştırmak, bitkilerin bir canlı olarak sürdükleri yaşamın ve insan hayatına sundukları katkının farkına varmalarını sağlamak, bitkiler hakkında ilginç bilgiler sunarak doğa hakkında daha çok düşünmelerini sağlamak, çevre bilinci ve sorumluluğu kazandırmak amacındadır.

 ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • Botanik bilimi ne demek, neleri kapsar konuları tartışılır.
 • Dünyadaki en ilginç bitkiler hakkında bilgiler verilir. En uzun yaşayan, bir kere açan gibi.
 • Bitkilerin nasıl konuştuğu ve birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları aktarılır.
 • Bitkilerin insan hayatında hangi alanlarda katkı sağladıkları aktarılır ve katılımcılarla tartışılır.
 • Katılımcılara evlerinde, bahçelerinde bitki yetiştirip yetiştirmedikleri sorulur. Bu bitkilerin bakımı için neler yaptıkları ve nasıl ilişki kurdukları tartışılır.
 • Katılımcılara bitkileri korumak, varlıklarını devam ettirmek için projeler önermesi teşvik edilir.
 • Katılımcıların soruları cevaplanır.

 

KAZANIMLAR:

 • Botanik bilimiyle ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirirler.
 • Doğal hayattaki canlı ve tür çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Bitki dünyası hakkında gerçek bilgileri edinirler.
 • Doğal yaşamdaki türlerin destek zinciri hakkında bilgi sahibi olurlar
 • Çevre bilinci ve sorumluluğu kazanırlar.
 • Sorun tespit etme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirirler.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerileri gelişir.

 

KAVRAMLAR

*Dünyada yaşam *Merak ve araştırma *Macera *İşbirliği *Bilim sevgisi *Açık görüşlülük *Doğa bilinci  *Doğa sevgisi *Ekosistem sorunları *Dayanışma *Sevgi

Arkadaşlık Çok Karışık · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE: 4, 5 ve 6. SINIF

DERSLER: SOSYAL BİLİMLER, TÜRKÇE

ETKİNLİK ADI: EN İYİ ARKADAŞIM KİM?

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Powerpoint sunum, interaktif

ETKİNLİĞİN AMACI: Etkinliğin amacı, katılımcıların ergenliğe giriş öncesi iyi arkadaşlık ilişkileri geliştirmesini, akran zorbalığını fark etmesini ve kendisini korumasını sağlamak, popülerlik tuzağına düşmeden kendisini ifade etmesini ve sosyal çevre içerisinde güven içinde bulunması için teşvik etmektir.Bunun yanı sıra katılımcıların okudukları kitap üzerinden düşünmesini, karakter analizi yapmasını, metni ne kadar anladıklarını ifade etmesini sağlamayı da hedeflemektedir.

ETKİNLİK AKIŞI

 • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
 • En iyi arkadaşım ne demek katılımcılara sorulur. İyi arkadaşlık kurmak üzerine bilgiler aktarılır.
 • Katılımcılardan en iyi arkadaşıyla birlikte olanlar yazarın yanına davet edilerek arkadaşlık bağlarını aktarmaları istenir.
 • Akran zorbalığı ne demek, fikir anlaşmazlığı ya da doğal kırgınlıklar arasındaki fark nedir anlatılır. Kitaptaki örnekler tartışılır.
 • Popüler olmak ne demek tartışılır. Yetenekleri, becererileriyle bir alanda var olabilmekle arasındaki fark aktarılır.
 • Popüler olmanın onlar için ne ifade ettiği katılımcılara sorularak tartışılır.
 • Sosyal çevrede ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği, kendine güvenli, hoşgörülü ve sınırlarını korumayı başaran bir birey nasıl olunur birlikte örnekler üzerinden tartışılır.
 • Ebeveynlerin arkadaşlık ilişkilerine sunabilecekleri katkılar ve ebeveynlerden talep edilebilecekler aktarılır.
 • Katılımcıların sorularına cevap verilir.

KAZANIMLAR:

 • Olumlu arkadaş ilişkileri geliştirmeye dair farkındalık kazanırlar.
 • Farklı yapılarla iletişim üzerine düşünürler.
 • Akran zorbalığını ayırt etme ve kendilerini koruma becerileri artar.
 • Kendine ve yeteneklerine güven duyma ile popülerlik arasındaki farkı kavrarlar.
 • Karar verme, inisiyatif kullanma, sorumluluk kazanma, uzlaşma ve çözüm bulma yetenekleri üzerine düşünürler.
 • Kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek için ipuçları edinirler.
 • Sosyal ilişkilerde kişisel alanı korumayı öğrenirler.
 • Karşılıklı saygı duymanın önemini kavrarlar.
 • Dayanışma ve işbirliği kavramlarını

 

KAVRAMLAR

*Akran zorbalığı *Popülerlik *Arkadaşlık  *Merak ve araştırma *Dayanışma *Macera *Mahremiyet eğitimi *Özgüven *Özsaygı *Sorumluluk *İnisiyatif alma *Yeteneklerin farkına varma *İşbirliği *İyi- Kötü/ Doğru-Yanlış kavramları