Yazılar

Süper Kahraman: Avatarların İstilası · Etkinlik Dosyası

HEDEF KİTLE:2, 3 ve 4. SINIF

DERSLER: TÜRKÇE, HAYAT BİLGİSİ ve FEN BİLİMLERİ

ETKİNLİK ADI: SÜPER KAHRAMAN YAPAY ZEKAYI ÇÖZÜYOR

ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DAKİKA

ETKİNLİKTE KULLANILACAK MALZEMELER: Kitap, kurşun kalem, boya kalemi, silgi, kalemtıraş

ETKİNLİĞİN AMACI: Katılımcıların okudukları kitap üzerinden düşünmesini, karakter analizi yapmasını, metni ne kadar anladıklarını ifade etmesini ve görsel sanatlar ve analitik düşünme becerilerini geliştirmesini hedeflemektedir. Yaşadıkları dünya üzerine düşünmeleri, çevre/doğa üzerine farkındalık geliştirmeleri ve yapay zeka çalışmaları üzerine bilgi edinmeleri sağlanır, kendi yeteneklerinin ve becerilerinin farkına varmaları desteklenir, hayal güçlerinin yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade etmesine yardımcı olunur, arkadaşlık, dayanışma, iyi/kötü kavramları işlenir. Etkinlik kitap üzerinde yapılacak çalışmalarla ve Powerpoint sunumla gerçekleşmektedir.

ETKİNLİK AKIŞI

  • Kitabın konusu, ana karakterleri ve kurgusu üzerine genel bilgi verilir.
  • Kendi hedefleri, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda kendi hayatında mutlu ve yaşadığı topluma faydalı herkesin bir süper kahraman olduğu hikâyeleştirilerek aktarılır.
  • Yapay zeka nedir, insan hayatına sunduğu katkılar nelerdir aktarılır.
  • Metnin temel bölümleri ele alınarak kitap üzerinden etkinlikler uygulanır.
  • Etkinliklerin uygulanması için farklı kaynaklar kullanmaları teşvik edilir.
  • Hikayenin serbest bölümlerinde kendileri kurguyu nasıl devam ettirmek isterdi sorulur ve tartışılır. Bu bölümlerde kendi icat edecekleri bir yapay zekanın nasıl çözümler getirmelerini isterlerdi sorulur ve hikayeye dahil etmeleri için teşvik edilir.
  • Kitap üzerinde yapılan etkinlikler -kişi sayısına bağlı olarak- tüm katılımcılarla veya birkaç kişiyle beraber değerlendirilir.
  • Katılımcıların soruları cevaplanır.

 

KAZANIMLAR:

*Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır.

*Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşımı kullanır.

*Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler geliştirir.

*Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanır.

*Görselden / görsellerden hareketle dinleyeceği / izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.

*Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

* Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

* Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

* Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.

* Şifreleri çözerken analitik düşünme ve gözlem gücünü kullanma becerilerini geliştirir.

* Yapay zeka ve teknolojik gelişmeler konusunda farkındalık kazanır.

* Denizdeki yaşam ve canlılar hakkında bilgi sahibi olur.

* Doğal hayatı korumak konusunda duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanır.

KAVRAMLAR

*Doğa ve çevre bilinci  *Ekosistem sorunları *Yapay zeka * Teknoloji *Merak ve araştırma *Macera *Dayanışma *Yeteneklerin farkına varma *İşbirliği *İyi- Kötü/ Doğru-Yanlış kavramları